Logdansens Vänner, Ettringstorp, Boxholm

Dans som friskvård

Dans är mer än friskvård. Dans är rytmiska kroppsrörelser som utförs i takt med musik. Det utövas i olika former i hela världen.  Alla som dansat länge vet att dans ger välbefinnande, glädje och energi. Det gäller alla människor oavsett bakgrund. Förutom bra motion ger pardans många tillfällen till socialt umgänge, gemenskap och vänner.  Dansare har roligt och mår bra av att röra sig till medryckande bra musik. Man mår bra inte bara under dansen utan lång tid efteråt. Det är ett njutningsmedel.

Dans till bra musik ger oss lågintensiv motion som både kroppen och psyket mår bra av. En danskväll är inte bara en kväll med musikunderhållning eller ett tillfälle att träffa någon av det motsatta könet även om betydelsen av detta inte ska underskattas.

Den som är lite deppig och går på dans reducerar stressen, får tillfällen till socialt umgänge och får kanske nya vänner. De sociala kontakterna som dansen erbjuder är mycket värdefulla för alla.

Pardansen, denna i sin nuvarande form nästan 100-åriga folkliga kultur, befriar från hierarkier, skillnader i yrke, ålder, samhällsklass och tränar oss i att ta hänsyn och ge respekt.

Psykologer och läkare börjar alltmer uppmärksamma dansen som en bra terapi för att minska stress, ångest, aggressioner och lindra smärta. Det är nog inte långt bort att läkare skriver ut dans på recept på samma sätt som de skriver ut motion på recept.

 

Välkomna till Ettringstorp!