Logdansens Vänner, Ettringstorp, Boxholm

Kontaktpersoner

Crister Johansson    Ordförande    072-3251596  
E-postadress: ordf@ettringstorp.se

Meta Hedlund          Sekreterare   073-6667211
E-postadress: sekr@ettringstorp.se 

Nils-Erik Andersson   Kassör         070-8439729
E-postadress: kassor@ettringstorp.se  

Webbansvarig: webbansv@ettringstorp.se