Logdansens Vänner, Ettringstorp, Boxholm

Historik

Danserna i Ettringstorp började 1966 då dansföreningen GDV i Boxholm bildades. Den förste ordföranden var Lars Grahn. Ingrid och Olle Gustavsson, Britta och Olle Hjärtkvist och Rickard Jonsson var några av initiativtagarna. Under sommarsäsongen dansades på ladugårdens höskulle medan lantbrukaren Erik Lilja fortfarande hade djur i ladugården. Vintertid dansades på Parketten i Boxholm.

Att dansa på höskullen var inte bra ur brandsäkerhetssynpunkt och inte särskilt bekvämt eftersom antalet dansande medlemmar ökade. 1973 påbörjades att lägga nytt golv i logen. Eldsjälen Olle Gustavsson var snickare och såg till att det blev ett av Östergötlands bästa logdansgolv. Senare har ett antal förbättringar gjorts, bl. a. har logen byggts ut med ny scen för att ge bättre plats till orkestrarna och så dansgolvet blev större.

Ettringstorp ägdes tidigare av Boxholms Skogar AB. 1985 erbjöds föreningen att köpa Ettringstorp vilket man med glädje accepterade, så sedan dess bedrivs danserna i egna lokaler. Föreningens namn har ändrats till Logdansens Vänner.