Logdansens Vänner, Ettringstorp, Boxholm

Danserna i Ettringstorps Loge, Boxholm läggs ner. Läs mer nedan.Logdanserna i Ettringstorp har avslutats men fortsätt gärna att titta på bilder och videoklipp.

Tyvärr är det inte bara 2019 års danssäsong i Ettringstorp som är avslutad. Styrelsen i Logdansens Vänner har nu formellt beslutat att lägga ner verksamheten i Ettringstorp. Det är naturligtvis sorgligt att behöva stänga ner efter 54 års verksamhet men vi såg ingen annan lösning. 

Föreningen har nu sålt fastigheten till en privatperson. Men föreningen är inte nedlagd.

Huvudskälet är att danspubliken minskat succesivt under senare år. Verksamheten går inte ihop ekonomiskt. Biljettintäkterna räcker inte till de utgifter föreningen har trots allt ideellt arbete. Vi tycker att vi under senare år har haft populära, publikdragande dansorkestrar men det har inte hjälpt. Publikens medelålder har stigit och den yngre publiken fyller inte på i tillräcklig omfattning när de äldre slutar dansa eller övergår till seniordanser.

Ett annat skäl till att verksamheten avslutas, men inte avgörande, är att de medlemmar som jobbar ideellt med verksamheten också blivit äldre och har varit svårt att hitta ersättare till.

Styrelsen tackar hjärtligt Ettringstorps trogna danspublik under alla år och tackar också alla funktionärer som genom åren med ideellt jobb medverkat till alla trevliga logdanser. 

Logdansens Vänner 

Klicka på länkarna till vänster för att läsa om och titta på bilder från Ettringstorp.

Vi finns på Facebook också! https://www.facebook.com/profile.php?id=2022673391322035&ref=br_rs